Carabine basculante BAIKAL


BAIKAL
CARABINA BASCULANTA IZH18 30.06 PAT SINTETIC
 
1.600,98 lei
BAIKAL
CARABINA IZH18 30.06 PAT LEMN
 
1.600,98 lei
BAIKAL
CARABINA IZH18 243WIN PAT LEMN
 
1.675,22 lei
BAIKAL
CARAB.BAIKAL IZH18 223REM PAT LEMN
 
1.600,98 lei
BAIKAL
IZH18 243WIN PAT SINTETIC
 
1.586,72 lei
BAIKAL
CARAB.BAIKAL IZH18 308WIN
 
1.675,22 lei
BAIKAL
IZH18 COMPO 223REM
 
1.600,98 lei
BAIKAL
IZH18 COMPO 308WIN
 
1.600,98 lei