Staţionar OKUMA


OKUMA
MULINETA STING RAY 3RUL/100MX020MM
 
66,69 lei
OKUMA
MULINETA STING RAY 3RUL/100MX030MM
 
69,58 lei
OKUMA
MULINETA STING RAY 3RUL/100MX040MM
 
73,21 lei
OKUMA
MULINETA STING RAY 3RUL/100MX050MM
 
75,66 lei
OKUMA
MULINETA SILVARA PRO 1RUL/150MX018MM
 
57,62 lei
OKUMA
MULINETA SILVARA PRO 1RUL/150MX015MM
 
56,02 lei
OKUMA
MULINETA BOUNDARY 1RUL/100MX050MM
 
53,56 lei
OKUMA
MULINETA COMPRESSA FD 3RUL/140MX025MM/ 4,8:1
 
65,94 lei
OKUMA
MULINETA COMPRESSA FD 3RUL
 
65,94 lei
OKUMA
MULINETA COMPRESSA FD 3RUL.
 
78,14 lei
OKUMA
MULINETA COMPRESSA FD 3RUL .
 
78,14 lei
OKUMA
LANSETA SOLITRON FEEDER 3+3BUC. H.3.60M/80. 130G
 
306,03 lei
OKUMA
MULINETA SEMPER.A 4RUL/130MX050 MM
 
123,78 lei
OKUMA
MULINETA SEMPER. A 4RUL/100MX050 MM
 
123,78 lei
OKUMA
MULINETA SEMPER.A 4RUL/130MX050MM
 
120,16 lei
OKUMA
MULINETA SEMPER.A 4RUL.150MX025MM
 
115,04 lei
OKUMA
MULINETA CARBONITE II MATCH RD
 
120,48 lei
OKUMA
LANSETA COMPETITION FEEDER 3+2 BUC. 3.60M.30.70G
 
173,93 lei
OKUMA
MULINETA SEMPER.A 4RUL/150MX025MM
 
103,69 lei