Lansete staţionar


LINEAEFFE
LANSETA NEXT 3,00M/20.40G
 
56,06 lei
LINEAEFFE
LANSETA LANSETA TELESCOPICA NEXT 4,00M/20.40G
 
77,63 lei
LINEAEFFE
LANSETA NEXT 5,00M/20.40G
 
96,12 lei
LINEAEFFE
LANSETA XX LANS.LINEA.TELE.EPX CARBON POWER BOLO 6,00M
 
161,50 lei
DAIWA
LANSETA 3+2BUC.BLACK WIDOW FEEDER 3,60M/150G
 
310,29 lei
DAIWA
LANSETA NINJA FEEDER 2+2BUC. 12Q 3,60M/50G
 
406,81 lei
DAIWA
LANSETA TELE.EXCELER BOLO 6,00M
 
550,57 lei
LINEAEFFE
LANSETA TELE.ALLWAY 4,20M/70G
 
256,61 lei
2BUC. AVENTUS FEEDER 3,00M/60G
GURU
LANSETA 2BUC. AVENTUS FEEDER 3,00M/60G
 
2.414,26 lei
DAIWA
LANSETA TELE.NINJA BOLO 4,00M/25G
 
253,41 lei
DAIWA
LANSETA LANS. TELE.TRIFORCE BOMBETTE 4,2M/40-90G
 
315,59 lei
RON THOMPSON
LANSETA 2+4BUC O.T.T. FEEDER 3.00M/16-60G
 
172,48 lei
LINEAEFFE
LANSETA TELE. DREAM CARBON EVOLUTION BOLO 5,00M
 
347,74 lei
DAIWA
LANSETA TELE.SENSOR BOLO 5,00M/4-20G
 
380,75 lei
DAIWA
LANSETA SENSOR BOMBETTE 42 THF 4,20M/30-80G
 
269,34 lei
DAIWA
LANSETA 3+2BUC N ZON S FEEDER 3,30M/100G
 
625,77 lei
3+2BUC N ZON S FEEDER 3,60/120G
DAIWA
LANSETA 3+2BUC N ZON S FEEDER 3,60/120G
 
654,79 lei
2+3BUC N ZON Z POWER METHOD FEEDER 3,60/80G
DAIWA
LANSETA 2+3BUC N ZON Z POWER METHOD FEEDER 3,60/80G
 
1.286,95 lei
DAIWA
LANSETA TELE BLACK WIDOW FEEDER 3,60M/120G
 
349,26 lei