UMAREX SPRAY AUTOAPARARE PERFECTA ANIMAL STOP JET 50ML

  • Distribuie pe:

33,28 lei TVA inclus

Cod producator: UMAREX VU.2.1907

Ingredientul activ OC (oleoresin capsicum), mai cunoscut sub numele de spray cu piper, poate fi eliberat ca o dispersat sau ca un jet balistic subțire, dar cu rază lungă de acțiune. Cu concentrația maximă admisă de 15 % OC.

- Ingredient activ 15% OC
- Balistic tip jet de pulverizare
- Distanta efectiva 5 m
- Marcaj UV nr
- Continut 50 ml
- Inaltime 110 mm
- Greutate 65 g

Aerosol inflamabil, pericol pentru sănătate.
PERICOL: H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se ține departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P251 Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați clătirea. P337+P313 DACĂ IRITAREA OCHILOR PERSISTĂ: Consultați un medic. P410 A se proteja de lumina soarelui. P412 Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F.