A.P.I.D.A.V - o soluţie la multiplele probleme legislative - Arrow

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Asociația este o persoană juridică română, constituită ca asociație apolitică, neguvernamentală, independentă și fără scop patrimonial.

Principalul Scop al asociației este de a sprijini cu prioritate producătorii, importatorii, armurierii, distribuitorii, colecționarii, deținătorii și consumatorii din domeniul producerii, importului și comercializării echipamentelor destinate vânătorii și autoapărării.

Asociația are următoarele obiective:

 • Realizarea și menținerea unui climat economic și legislativ propice activităților asociaților.
 • Consultări cu organele administrației în domeniul inițiativelor legislative.
 • Organizarea de informări în scopul protejării, conservării și dezvoltării faunei cinegetice.
 • Orice activitate care are legătura cu scopurile enunțate mai sus.

ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI

În îndeplinirea scopurilor sale și sub condiția respectării legilor aplicabile, asociația va desfășura următoarele activități:

 • va depune cereri la orice instituție guvernamentală sau neguvernamentală în vederea îndeplinirii scopurilor și obiectivelor prevăzute în prezentul Statut;
 • va reprezenta si va proteja interesele sale legitime precum si ale membrilor sai legate de scopul Asociatiei in fata autoritatilor centrale sau locale, precum si in fata oricaror institutii guvernamentale sau neguvernamentale;
 • va aduce la cunoștința publicului informații în legătura cu activitatea sa și va promova ideile, scopurile, obiectivele, numele asociației;
 • va încheia contracte și alte convenții cu persoane juridice, persoane fizice, asociații publice, precum și cu orice alte asociații guvernamentale și nonguvernamentale în vederea îndeplinirii scopurilor și obiectivelor prevăzute în prezentul Statut;
 • va sponsoriza și va participa la conferințe interne și internaționale, seminare și alte programe educaționale în legătura cu obiectivele sale, prevăzute în Statut;
 • va organiza și va desfășura programe de instruire cu specialiști;
 • va organiza concursuri, simpozioane, reuniuni profesionale și orice alte evenimente publice în conformitate cu legile în vigoare, în scopul promovării intereselor membrilor asociației.
 • va organiza întâlniri ale membrilor în vederea informării și susținerii acestora din punct de vedere consultativ și al stabilirii de contacte.

 

Pentru realizarea scopurilor sale, A.P.I.D.A.V. va redacta și înainta petiții, întâmpinări și adrese către instituțiile guvernamentale. La acest moment, prioritare sunt schimbările legislative pentru Legea 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și pentru Ordonanța nr. 16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la accizele pentru arme și muniții, introduse la 01.09.2013.

 • Distribuie pe:
Ultima actualizare: 14.07.2016